SLPU, a.s.

Společnost SLPU, a.s. zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10210

IČ: 273 83 725

Sídlo společnosti: Praha 10, Přátelství 550, 104 00